Landschap

Een prachtig erfgoed ontstaan tussen 300 en 400 miljoen jaar geleden, tijdens de Hercynische gebergtevorming. De kern van het gebergte van de São Mamede.bestaat voornamelijk uit schist (gesteente) en grauwak (een soort zandsteen) en wordt in het noorden en westen begrensd door granietformaties.

Vanaf de steentijd (Mesolithische tijd) 12.000 jaar geleden, zijn op vele plaatsen sporen van verschillende culturen te zien. Rond het begin van de jaartelling maakten de Romeinen van de Alentejo een enorm tarweveld. Ebora Cerealis (Évora) noemden de Romeinen de belangrijkste plaats om uitdrukking te geven aan het belang van hun graanvoorraad.

Latifúndios, de grote Romeinse boerenbedrijven, zijn nog steeds te vinden in de Alentejo. Boeren, die op deze grondsoort ook de kurkeik en olijvenboom adopteerden. Naast de verbouwing van wijn, een belangrijke bron van inkomsten.